به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید                      

شنبه 1403/03/05 02:57

         نام و نام سازمانی : محمدجواد بهزاد 

        همکاری : از سال 1393

        مسئولیت : کارپرداز

 

     رشته ی تحصیلی من با کارم در جواهرات ایران مهر فرق دارد اماعلاقه من به محیط کار و همکارانم اولویت اصلی من در همکاری با ایران مهر است .من با کارم زندگی میکنم و از کارم لذت میبرم .

 

 

 

نگاره های بیشتر