به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید

جمعه 1402/09/17 11:52

       نام و نام سازمانی : سمیه آذین

       همکاری : از سال 1391

       مسئولیت : حسابداری

 

    مدت 11سال تجربه حضور در تمامی بخش های جواهرات ایران مهر را دارم. وجه مشترک در همه قسمت ها، احترام به مشتری و خوشرویی است. در حال

   حاضر حسابدار هستم، این کار نیاز به دقت بالا و بردباری دارد.

  و همچنین در بخش IT نیز همکاری می کنم.

 

 

نگاره های بیشتر