به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید

جمعه 1402/09/17 13:39

    نام و نام سازمانی : مسلم سروش

    همکاری : از سال 1394

    مسئولیت : امور اداری و مالی

از سال 1394 افتخار همکاری با مجموعه بارشیک را دارم و در فروشگاه های مهر، شبدیز و جواهرات ایران مهر همکاری داشتم.

در حال حاضر مسئول امور اداری و مالی در جواهرات ایران مهر هستم. من با کار زندگی می کنم و از کارم لذت می برم.

 

 

نگاره های بیشتر